angleški slovar francoski slovar predstavitev IPS partnerji kontakt

IPS – Institut za proste slovarje tvori skupina jezikoslovcev, maternih govorcev, lektorjev, strokovnjakov za raeunalniško podporo in ostalih sodelavcev, ki iz meseca v mesec dinamieno raste. Vee o nas si preberite na našem BLOGU.

Namen Instituta za proste slovarje je omogoeanje svobodne jezikovne komunikacije z izdelavo prostih slovarskih baz, promocija prostih slovarjev ter pospeševanje in razvoj virtualnih socialnih mrež z inovativno uporabo komunikacijskih kanalov. IPS tako nastopa kot katalizator sodobnih trendov - multikulturnosti, digitalizacije, mobilnosti, odprtosti in proste izmenjave informacij. Projekt je neprofiten in nastaja izkljueno s podporo sponzorskih sredstev. Je kooperativne narave, saj lahko baza raste tudi z vašo pomoejo, s pomoejo uporabnikov. Na kakšen naein lahko sodelujete tudi vi, si oglejte pod

kontakt
.

 angleški slovar  |  francoski slovar  |  predstavitev IPS  |  partnerji  |  kontakt 

info@slovarji.org

Creative commons licenca