angleški slovar francoski slovar predstavitev IPS partnerji kontakt

SEZNAM OKRAJŠAV

  *h = h aspiré = aspirirani h, ki ima lastnosti soglasnika (ni izpusta in vezanja)

  adj = adjectif = pridevnik

  adv = adverbe = prislov

  art déf = article défini = doloeni elen

  art indéf = article indéfini = nedoloeni elen

  astrol = astrologie = astrologija

  com = commerce = trgovina

  conj = conjonction = veznik

  f = féminin = ženski spol

  fam = familier = pogovorno

  fig = figuré = figurativno

  géol = géologie = geologija

  gram = grammaire = slovnica

  interj = interjection = medmet

  inv = invariable = nespremenljiv

  jur = juridique = pravo

  loc = locution = besedna zveza

  loc adj = locution adjective = pridevniška besedna zveza

  loc adv = locution adverbiale = prislovna besedna zveza

  loc conj = locution conjonctive = vezniška besedna zveza

  loc prép = locution prépositive = predložna besedna zveza

  m = masculin = moški spol

  méd = médecine = medicina

  mil = militaire = vojaštvo

  n = nom = samostalnik moškega in/ali ženskega spola

  n f = nom féminin = samostalnik ženskega spola

  n m = nom masculin = samostalnik moškega spola

  pl = pluriel = množina

  polit = politique = politika

  prép = préposition = predlog

  pron = pronom = zaimek

  ptcp p = participe passé = pretekli deležnik

  ptcp pr = participe présent = sedanji deležnik

  relig = religion = religija

  sg = singulier = ednina

  v imp = verbe impersonnel = brezosebni glagol

  vi = verbe intransitif = neprehodni glagol

  vp = verbe pronominal = povratni glagol

  vt = verbe transitif = prehodni glagol

 angleški slovar  |  francoski slovar  |  predstavitev IPS  |  partnerji  |  kontakt 

info@slovarji.org

Creative commons licenca